oferta

Podejmuję się prowadzenia Państwa inwestycji budowlanej w jej początkowej fazie: od pierwszych pomysłów do uzyskania pozwolenia na budowę. Obejmuje to następujące usługi:

 • doradztwo przy wyborze działki pod inwestycję lub budynku do adaptacji

 • analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem potrzeb Klienta

 • wystąpienie o warunki zabudowy

 • wykonanie inwentaryzacji budowlanej

 • opracowanie koncepcji architektonicznej

 • wystąpienie o niezbędne przyłącza mediów

 • pośrednictwo w zamawianiu niezbędnych dla danej inwestycji dokumentów: map geodezyjnych, badań geotechnicznych, ekspertyz budowlanych, kosztorysów, audytu energetycznego i innych

 • opracowanie Projektu Budowlanego dokumentacji technicznej niezbędnej jako załącznik do pozwolenia na budowę

 • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami

 • uzyskanie zgód służby ochrony zabytków, zarządów dróg, zieleni, melioracji, itp.

 

Nasza umowa może obejmować kompleksową usługę, bądź ich wybrany zakres.

Wraz z moimi współpracownikami oferuję Państwu pomoc przy inwestycjach różnej skali, począwszy od domów jednorodzinnych po większe budynki: mieszkalne, biurowe, produkcyjne, hotelowe, sakralne i inne.

 

Oferuję także:

 • projekty dla inwestycji w budynkach istniejących oraz w lokalach mieszkalnych lub biurowych: modernizacji, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, oraz innych prac wymagających pozwolenia na budowę lub zmiany sposobu użytkowania.

 • projekty w zakresie zagospodarowania przestrzennego działki: budowa parkingów, placów zabaw, boisk itp.

 

Wykonuję także adaptacje projektów typowych (katalogowych) w celu uzyskania pozwolenia na budowę, obejmujące:

 • projekt zagospodarowania terenu

 • dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowych

 • dostosowanie dachu do lokalnych obciążeń właściwych dla strefy

 • przyłączenia mediów

 • włączenie działki do drogi publicznej

 • naniesienie ewentualnych zmian w projekcie

 

 Zapraszam do korzystania z moich usług

 arch. Tomasz Świątkowski